energiezuinig

Energiezuinig | Kom alles te weten over energie en besparen...

Huidige Pagina » Home


Energiezuinig

Op deze website kunt u een schat aan informatie vinden over alles wat te maken heeft met duurzame energie, energiebronnen en energiezuinige maatregelen. Naast de uitgebreide informatie, kunt u ook interessante links vinden ten aanzien van energiebesparende maatregelen en het energiezuinig leven in het algemeen.

Het gebruik van energie neemt de afgelopen decennia alleen maar toe en dat geldt ook voor de prijsontwikkeling voor het verbruik van energie. Dat merkt bijvoorbeeld vrijwel iedereen aan de alsmaar oplopende elektriciteitsrekening. De vraag naar energie blijft onverminderd groot en de verwachting is dan ook dat de fossiele brandstoffen in de toekomst in beperktere hoeveelheden beschikbaar zal zijn. Het is dan ook belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan alternatieve vormen van energie, zoals:

windenergie

Windenergie: Windenergie is één van de duurzame energiebronnen, die niet uitgeput kan raken. Bij de productie van elektriciteit door toepassing van windenergie zullen er bovendien geen schadelijke gassen en afvalstoffen vrijkomen. Windenergie wordt steeds populairder en mensen willen zelfs een eigen windmolen in hun eigen tuin. Echter zijn er hier een aantal wetten en regels voor. Onder andere mag er geen geluidshinder zijn of het uitzicht van de omgeving ernstig versotren. Verder Lezen »

waterkracht-waterenergie

Waterkracht: Alle vormen van energie, die ontleend worden aan water, kunnen worden samengevat onder de noemer waterkracht. De energiebron waterkracht kan op uiteenlopende manieren gebruikt worden, variërend van hoogteverschillen tot stroomsnelheden van het water. Veelal wordt de waterkracht gebruikt voor een omzetting naar elektriciteit, maar in het geval van een watermolen zal de energie van het water direct gebruikt worden zonder dat er een omzetting plaatsvindt. Verder Lezen »

zonne-energie

Zonne-energie: Bij zonne-energie komt de gedachte aan zonnepanelen op basis van fotovoltaïsche cellen al snel op. Deze zonnecellen zorgen namelijk voor het omzetten van zonlicht in elektriciteit. Voor het omzetten van zonlicht in energie zijn er echter veel meer mogelijkheden beschikbaar. Zonne-energie wordt tegenwoordig steeds vaker gebruikt op verschillende plaatsen. Zoals auto's, rekenmachines, horloges, enz. Verder Lezen »

energiebesparen

Energiebesparende apparaten: In elk huishouden zijn vele elektrische apparaten te vinden, van wasmachine tot televisie en van een koelkast tot een computer. Deze elektrische apparaten verbruiken elk afzonderlijk energie, waarbij het verbruik per apparaat kan verschillen. Bij de aanschaf van een nieuw apparaat is het altijd verstandig om op het energieverbruik te letten om zo op het verbruik van energie te kunnen besparen. Verder lezen »

bio-energie

Bio-energie: Bio-energie is een term die gebruikt wordt voor het verkrijgen van energie uit afval en biomassa. Bio-energie kan beschouwd worden als een alternatieve energiebron, waar de ontwikkelingen nog altijd voortgaan, zoals het gebruik van koolzaad om biodiesel of biogasuit te halen. Door biogas wordt er geen CO2 uitstoot geproduceerd. Dit maakt bio-energie een milieuvriendelijke energiebron. Verder lezen »

energiebesparen

Energiebesparende maatregelen: De overheid is zich er zeer wel van bewust dat er maatregelen genomen moeten worden op het gebied van energieverbruik. Er worden dan ook allerlei initiatieven ontwikkeld om particulieren en bedrijven te stimuleren om duurzame vormen van energie te gebruiken en op energie te bezuinigen, zoals het isoleren en investeren in duurzame energiebronnen. Verder lezen »

Zonnepanelen gewicht
Wanneer u zonnepanelen gaat installeren, is het belangrijk dat u weet hoeveel een zonnepaneel weegt...
Zonnepanelen »

Zonnepanelen prijs
Informatie over zonnepanelen, zonnepanelen kopen, leveranciers, rendement en veel meer...
Zonnepanelen »

Warmtepomp prijs
Informatie over zonnepanelen, zonnepanelen kopen, leveranciers, rendement en veel meer...
Energie »