energiezuinig

Energiezuinig | Kom alles te weten over energie en besparen...

Huidige Pagina » Home » Bio-energie

Bio-energie en Biomassa

Wat is het?

Energie die uit afval en uit biomassa kan worden gehaald, wordt bio-energie genoemd.

Biomassa kan weer beschouwd worden als een verzamelnaam voor onder meer afval en hout. Afval en hout kunnen worden verbrand en door de verbranding zal er energie vrijkomen. Bij het proces van het vergisten van afval komen er gassen vrij, die weer verzameld kunnen worden om daarmee energie op te wekken.

Pas op het moment dat de voorraad biomassa niet zal afnemen bij voornoemde energieproducten is er sprake van een duurzame vorm van bio-energie. Van duurzame energie wordt gesproken als er sprake is van het gebruiken van onuitputtelijke energievriendelijke bronnen, zoals water, wind en de zon. De kans is klein dat biomassa zal opraken, maar is ergens wel aanwezig.

Soorten bio-energie:

Bio-energie door hout

Er zijn struiken en bomen, die speciaal worden gekweekt met het opwekken van energie als einddoel. Deze vorm van kweken wordt ook wel energieteelt genoemd. Bij het kweken kunnen er bijvoorbeeld populieren, wilgen, olifantsgras en hennep ontwikkeld worden. Naast de energieteelt kan er ook energie worden verkregen uit andere vormen, waarvan hout de basis vormt, zoals in het geval van snoeiafval, maar ook uit rest- en afvalhout, dat afkomstig is van houtzagerijen.

Energiewinning op basis van hout wordt vooral toegepast in de meubelindustrie, papierindustrie, maar ook door elektriciteitscentrales en in huishoudens. Deze vorm van energiewinning is duurzaam als er naast het stoken van hout ook gezorgd wordt voor voldoende aangroei van nieuw hout. Dat kan bijvoorbeeld door nieuwe bomen te planten, zodat de totale houtvoorraad op peil kan komen of blijven.

Afval verbranden

Het biologisch afbreekbare afval van particulieren uit de verschillende huishoudens kan eveneens tot biomassa benoemd worden. Dat geldt ook voor biologisch afbreekbaar afval, dat afkomstig is uit industriële processen en van bedrijven. Daarbij kan er gedacht worden aan afval in de vorm van groente-, fruit- en tuinafval, afgekort to gft, maar ook aan hout, slib, mest en organische overblijfselen van de voedingsmiddelenindustrie, zoals dierlijk afval.

Een groot deel van al het afval, dat afkomstig is uit particuliere huishoudens en van bedrijven, zal worden verbrand in de daarvoor bestemde afvalverbrabdingsinstallaties.

Afval of mest vergisten

Bij verbranding van afval komt er energie vrij, maar dat kan ook gerealiseerd worden door het afval te laten rotten in plaats van te verbranden. De term, die voor het verrottingsproces wordt gebruikt, is anaërobe vergisting. Bij het verrottingsproces zal er een combinatie van gassen vrijkomen, waarvoor de term fermentatiegas wordt gebruikt. Methaan is het belangrijkste bestanddeel van fermentatiegas en is uitermate brandbaar. Het voordeel van fermentatiegas is dat het zodanig bewerkt kan worden, dat het mogelijk is het gas toe te voegen aan het aardgasnet. Verder wordt deze gasvorm ook deels ingezet bij warmtekrachtinstallaties. Verbranding van afvalstoffen zorgt voor meer schadelijke stoffen dan het vergisten van afval of mest.

Toepassing bio brandstoffen

Bio brandstoffen kunnen gebruikt worden in combinatie met conventionele brandstoffen of in de plaats ervan worden toegepast. Bio brandstoffen kunnen worden verkregen door bijvoorbeeld de verwerking van grondstoffen, zoals suikerbieten, granen, plantaardige olie en overige organische afvalstoffen.

Biobrandstoffen kunnen worden onderscheiden in twee soorten:

  • Ethanol voor benzinemotoren
  • Biodiesel voor dieselmotoren

Bij de toepassing van biodiesel in een dieselmotor zal de hoeveelheid van koolstofmonoxide, roet en onverbrande koolwaterstoffen behoorlijk minder worden. Bovendien zal bij de toepassing van biodiesel het CO2 gehalte in de atmosfeer niet verhogen. Dat wordt overigens mede veroorzaakt doordat er bij het telen van sojabonen sprake is van het verbruiken van CO2.

Zonnepanelen lenen
Wanneer u er aan denkt om zonnepanelen te installeren, moet u weten dat u hiervoor kan lenen...
Lees Verder »

Zonnepanelen prijs
Informatie over zonnepanelen, zonnepanelen kopen, leveranciers, rendement en veel meer...
Zonnepanelen »

Warmtepomp prijs
Informatie over zonnepanelen, zonnepanelen kopen, leveranciers, rendement en veel meer...
Energie »