energiezuinig

Energiezuinig | Kom alles te weten over energie en besparen...

Huidige Pagina » Home » Brandstof

Brandstof

Brandstof is één van de vele bronnen van energie. Brandstof als energie kan onder meer gebruikt worden om licht en warmte te leveren, maar kan ook voor kinetische energie zorgen. Een groot deel van de brandstoffen zijn van organische aard, waarbij er sprake is van een chemische reactie, waardoor energie wordt opgewekt. Bij brandstoffen van organische aard kan er gedacht worden aan aardolie, aardgas, maar ook aan steenkool biomassa, turf en biobrandstof. Naast de organische brandstoffen zijn er ook anorganische brandstoffen. Deze brandstoffen kunnen door oxidatie zorgen voor het leveren van energie, zoals waterstofgas.

Kernbrandstoffen

Er zijn organische brandstoffen en anorganische brandstoffen, maar dan is er nog een soort brandstof en dat is de kernbrandstof. Hierbij zal er geen sprake zijn van levering van energie als gevolg van een chemische reactie, maar is er sprake van een kernreactie. De energiedichtheid van de kernbrandstof is vele malen hoge dan de energiedichtheid bij chemische brandstoffen. Een voorbeeld van een kernbrandstof is onder meer plutonium, maar ook uranium en deuterium, die gebruikt wordt als brandstof voor kernfusie. Bij de fossiele brandstof is er sprake van een koolwaterstofverbinding. Deze verbinding ontstaat als gevolg van de resten van dierlijk leven of plantaardig leven. Bij verbranding van een fossiele brandstof zal er sprake zijn van het vrijkomen van gassen, die ook wel bekend staan als broeikasgassen. Deze gassen zijn schadelijk en vooral door het grootschalige gebruik ervan in bijvoorbeeld verbrandingsmotoren van motorvoertuigen. Ook de verwarming van huizen en kantoorpanden zorgen voor een schadelijke uitstoot van gassen als er sprake is van het gebruik van een fossiele brandstof. Bij biobrandstof os er sprake van brandstoffen afkomstig uit de verwerking van biomassa en zorgen voor een minder schadelijke uitstoot in vergelijking met het gebruik van fossiele brandstoffen. Biobrandstoffen worden bovendien als oneindig beschouwd, hetgeen bij een fossiele brandstof niet het geval is.

Zonnepanelen lenen
Wanneer u er aan denkt om zonnepanelen te installeren, moet u weten dat u hiervoor kan lenen...
Lees Verder »

Zonnepanelen prijs
Informatie over zonnepanelen, zonnepanelen kopen, leveranciers, rendement en veel meer...
Zonnepanelen »

Warmtepomp prijs
Informatie over zonnepanelen, zonnepanelen kopen, leveranciers, rendement en veel meer...
Energie »